ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 Παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία  (ΦΕΚ 1537 / 08-05-2012).

  ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση, τα απλά οδοντιατρεία θεωρούνται μονάδες παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων  και κατά συνέπεια υποχρεούνται εκ του νόμου να μεριμούν για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών.