Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Τρίτη, 11 / 08

Τελευταία ενημέρωση:11:00:33 AM

Οικονομικές συναλλαγές & παραστατικά

Για οικονομικές μας συναλλαγές με ιδιώτες ασθενείς, που αφορούν εξόφληση με μετρητά, έχει τεθεί το όριο 1500 ευρώ. Για  μεγαλύτερα ποσά, η συναλλαγή  δεν επιτρέπεται να γίνεται τοις μετρητοίς αλλά πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται μέσω τραπέζης (επιταγές, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμο,  μεταφορά μέσω τραπέζης ή web-banking).  


     Τα νομιμα παραστατικά που εκδίδουμε είναι οι αντίστοιχες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) οι οποίες ,βάσει της Α.Υ.Ο. Π.Ο.Λ. 1083/2003 είναι αθεώρητες, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται στο θεωρημένο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών εντός της ημέρας.

Για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών, που αφορούν εξόφληση σε μετρητά, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται σε 3000 ευρώ. Για  μεγαλύτερα ποσά, επίσης θα πρέπει η συναλλαγή να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τις συναλλαγές τους με άλλους υπόχρεους, θα εκδίδουν στο εξής τιμολόγια και όχι αποδείξεις (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). Τα τιμολόγια αυτά θα είναι Παροχής Υπηρεσιών και αθεώρητα (όχι τρυπημένα) και καταχωρούνται στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και όχι στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών. Το μέτρο ισχύει για όλες τις συναλλαγές των οδοντιάτρων που συνεργάζονται με άλλους επιτηδευματίες (π.χ. οδοντίατρους).

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Φορολογικά θέματα Οικονομικές συναλλαγές & παραστατικά