Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Τρίτη, 11 / 08

Τελευταία ενημέρωση:11:00:33 AM

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

 Παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία  (ΦΕΚ 24 / 13-02-2012)

  Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Προστασία Περοβάλλοντος - Διαχείριση Αποβλήτων Ποινική προστασία του περιβάλλοντος